คนละครึ่งเฟส3 ใช้เงินไม่ทันภายใน 14 วัน จะโดนตัดสิทธิหรือไม่ -โดยข้อกำหนดของโครงการคนละครึ่ง เฟส1และเฟส2 จะต้องใช้จ่ายก่อน 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน แต่เฟส 3 …