ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการลงทะเบียน และรับสิทธิของคนละครึ่ง เฟส 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้
โดยผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ครั้งนี้จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อคน แบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท
รอบแรกเริ่ม เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 และรอบที่ 2 ต.ค. – ธ.ค.64
รูปแบบการใช้วงเงินได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และรัฐช่วยจ่ายอีก 150 บาท

ทั้งนี้หากรับคนละครึ่งไปแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64
ซึ่งโครงการยิ่งใช้อยิ่งได้จะสนับสนุนเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ E-voucher ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดรับเงินคืนไม่เกิน 7,000 บาท

หากต้องการได้ E-Voucher ของโครงการเต็มจำนวน 7,000 บาท จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท
โดยจะต้องให้เงินจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้น โดยจะโอนเงินเข้า G-wallet ของแอปฯ เป่าตังในเดือนถัดไป
ซึ่งเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตังได้ และจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 64 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 60,000 บาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขหลักของโครงการ คือถ้าเลือกใช้ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไปแล้ว จะใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ซ้ำซ้อนไม่ได้ เลือกได้เพียงโครงการเดียว
————————————————-
website :
facebook :
twitter :
Blockdit:
youtube :