ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดเตรียมอาหาร จำนวน 8,900 กล่อง แบ่งเป็นมื้อละ 4,450 กล่อง นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและแคมป์คนงานในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่ แขวงวังใหม่ แขวงรองเมือง แขวงปทุมวัน และแขวงลุมพินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตปทุมวัน ในการช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารให้กับประชาชน

สำหรับโครงการเพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน ได้ดำเนินการมาตลอดเวลา 31 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2564 สามารถมอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 131,800 กล่อง และช่วยเหลือร้านอาหารขนาดเล็กผ่านการสั่งซื้ออาหารไปกว่า 100 ร้านค้า

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website :
Facebook :