#เยียวยาโควิดรอบ3
#เราชนะ3
#ครม.อนุมัติเยียวยารอบ3
#คนละครึ่งเฟส3
#เพิ่มเงินบัตรคนจน500
#เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500
#ม.33เรารักกันรอบ3
#เงินเยียวยาผู้สูงอายุ
#เงินเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง
#เงินเยียวยาผู้พิการ
#เงินเยียวยารอบ3
#เราชนะ2
#เยียวยารอบ3แจก15,000ทุกคน
#แจกเงินสดเยียวยารอบ3คนละ15,000