เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(ผ่านบัตรประชาชน)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet
(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com

#reviewwa