วิธีการเคลียร์หนี้บัตร 100% โดยที่ไม่มียอดค้าง ตามมาทีหลัง และทำความเข้าใจ ในระบบ