สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 แพ็ค ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยส่งต่อพร้อมกับถุงยังชีพของทางมูลนิธิมอบใหักับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 // อ่านเพิ่มเติม :