ธนาคารออมสิน ขยายเวลาพักเงินต้น-ดอกเบี้ย ถึง 31 ธันวาคม 2563 ช่วยลูกค้าที่ยังได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 แต่ถ้ายังจ่ายไหว ไม่อยากพักชำระหนี้ต่อ ก็แจ้งออกจากมาตรการฯ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo จากธนาคารออมสิน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาง ทำตามนี้ได้เลย