โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่วนหนึ่งสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม และช่องทางอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก จึงขอให้ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังกล่าว ย้ำให้เร่งดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้

__________________________________________________________

#เยียวยารอบ3 #เยียวยาโควิดรอบ3
#เราไม่ทิ้งกัน2 #เยียวยา5000 #เยียวยา5000ล่าสุด
#ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ #เยียวยา5000วันนี้
#ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด