🎥[รายการแลบ้านแลเมือง ชั่วโมงที่ 4 || ประจำวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ]
……………..
🚦 รายงานสภาพการจราจรประจำวัน
🚑 แลบันทึกอุบัติเหตุ
………………
#ฟังสดได้ทาง
เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิรตซ์
แอพลิเคชันแอนดรอยด์ “PSUBROADCAST”

#แลบ้านแลเมือง
#PSUbBroadcast