หมวดหมู่: เยียวยา 5000 รอบใหม่


เตรียมลุ้น มาตรการเยียวยา 5000 รอบใหม่

จากสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรารู้จักกันดีในนามโควิด19 ในปี 2564 การแพร่ระบาดระลอก 3 นี้ สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในแต่ละวันยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยงกว่า 10 จังหวัด เป็นระยะเวลา 14 วัน ในการล็อคดาวน์ครั้งนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการเยียวยา 5000 รอบใหม่ที่คล้ายคลึงกับการเยียวยาเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้เป็นทุนสำรองสำหรับประชาชนในการดำรงชีวิตและยังมีการขอพักชําระหนี้ อย่างไรก็ตามหากลองพิจารณากับเงินงบประมาณที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือผลกระทบโควิด คาดว่าทางภาครัฐอาจจะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยา 5000 รอบใหม่หรือรัฐบาลแจกเงินอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือผลกระทบโควิดจากการล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยงในครั้งนี้

เปิดลงทะเบียนเยียวยา 5000 รอบใหม่ ปี 2021

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีโครงการเยียวยาของรัฐบาลออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่สามารถทําคนละครึ่งได้ เราชนะ เรารักกัน ยิ่งซื้อยิ่งได้และโครงการอื่นๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด แต่หนึ่งในโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากอย่างเงินเยียวยา 5000 64 ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่โครงการเยียวยาว 5000 รอบใหม่ในปี 2021 จะผ่านมติเห็นชอบ หากมาตรการเยียวยาว 5000 บาทรอบนี้ มติเป็นเอกฉันท์คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งหรืออาจจะพิจารณาจากฐานของข้อมูลเดิมของประชาชนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาได้ทางเว็ปไซต์ที่ลงทะเบียน แต่สำหรับครั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนเช็คเงินเยียวยา 5000 รอบใหม่ได้ผ่านทางแอพลิเคชันเป๋าตังที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาสำหรับโครงการเยียวยาของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผลกระทบโควิดโดยเฉพาะ

เยียวยา 5000 รอบใหม่ ใครบ้างที่เข้าเกณฑ์

สำหรับมาตรการเยียวยา 5000 รอบใหม่ในปี 2564 หากผ่านมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย จะมีใครบ้างที่ผ่านเข้าเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยา 5000 บาทเพื่อช่วยเหลือผลกระทบโควิด หลายคนอาจสงสัยว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5000 บาททุกคนหรือไม่ เท่าที่มีประกาศจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการเยียวยา 5000 รอบใหม่ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทางภาครัฐจะช่วยเยียวยา 5000 บาทให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตน ม.13 รวมไปถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการอาหาร ศิลปะ ความบันเทิง และกิจการอื่นที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในส่วนของประชาชนที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่นี้หรือยังสามารถหารายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาทในส่วนนี้ แต่อาจจะมีโครงการเยียวยาของรัฐบาลโครงการอื่นออกมาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้แทน ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเยียวยารัฐบาลหรือข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5000 รอบใหม่ได้ผ่านทางประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาล