Loading

Cococot Montessori
Cococot Montessori

เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจคำว่า การเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ไม่รู้จะให้ลูกเล่นอะไรดี ใช่รึเปล่าคะ โคโค่คอท มอนเตสซอรี่ มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ทำเพื่อ​พัฒนาพื้นฐานทางด้านร่างกายและจิตใจได้ทั้งความสนุกสนาน สังคม ภาษาและที่สำคัญคือการช่วยเหลือและรับผิดชอบตัวเองค่ะ นอกจากการเล่น เรายังให้ความสำคัญ​กับการเลือกสิ่งที่อยากเล่นอยากทำด้วยตนเองอย่างอิสระ เพราะเราเชื่อ​มั่นว่าแรงกระตุ้น​จากภายในของลูกจะทำให้เค้าเรียนรู้ได้เร็วและมีความสุขยิ่งขึ้น แล้วมาเล่นด้วยกันนะคะ 10.00-10.15 Meeting minutes : ทักทาย แนะนำกิจกรรม พูดคุยหัวข้อมอนเตสซอรี่พื้นฐาน 10.15-11.45 Self Activity (Montessori) : เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 11.45-12.00 Free play & Circle Time : เล่นทราย, ร้องเพลง

เวลาทำการ

Open Monday -Saturday 10.00-12.00 pm.

เบอร์โทรติดต่อ

091-414-2920

ที่อยู่

176/7 ซ.สังข์ทอง9 ถ.พหลโยธิน 35/12 กรุงเทพมหานคร 10900

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

This activity cannot be refunded after booking.

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 779

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 779

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow