Loading

รับประกันราคาถูกกว่าหน้างาน

ส่วนลดมากถึง 50%*

จองง่ายสะดวกและปลอดภัย

ได้รับตั๋ว e-ticket ทันที

กิจกรรมคัดสรรมาอย่างดี

มากกว่า 250 พาร์ทเนอร์คุณภาพ

ความสุขพัฒนาสมองได้อย่างไร?

ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงดูลูกแตกต่างจากอดีต ทั้งแนวคิดและวิธีปฎิบัติ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องการให้ลูกๆสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขในสังคมได้ ความสุขของเด็กๆนั้นสร้างไม่ยาก ความสุขได้มาจากการที่ปล่อยให้ลูกๆได้เล่น เล่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี สมองจะพัฒนามากถึง 80% ซึ่งช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญ การจะอยู่รอดอย่างมีความสุขนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังและสร้างทักษะ Executive Function (EF) ให้กับลูกๆ และการที่จะมี EF ที่ดีได้นั้นเด็กๆจะต้องมี Self-esteem ที่ดีก่อนหลักการสร้าง Self-esteem หรือ การภูมิใจในตัวเอง ให้ลูกๆให้เติบโตอย่างมีความสุขและอยู่สามารถรอดในสังคมได้ในอนาคต คุณหมอมะเมี่ยว กุมารแพทย์จากคลินิก Bambini Baby Wellness ได้สรุปไว้เป็นหลักการที่จำง่ายๆ คือ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Relation การที่จะสร้างความภูมิใจในตัวเองให้เด็กๆได้นั้น ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั้นสำคัญที่สุด ทั้งการกอด หอม และการบอกรัก ล้วนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกๆทั้งด้านอารมณ์ สมองและต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆRule การสร้างกฎกติกาภายในบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการฝึกเรื่องระเบียบวินัย การเคารพและรักษากฎ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างกฎบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การกำหนดพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดี ว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ จะต้องชัดเจนและต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน Resilient เด็กทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก หรือเรียนรู้ช้า นิสัยก็แตกต่างกัน เพราะเป็นธรรมชาติของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติและนิสัยของลูกๆ และไม่ควรเปรียบเทียบกันหลักการต่อไป คือ 4D คิดดี คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามมองพฤติกรรมที่ดีของลูกๆ และสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการสื่อสาร พูดดี คือ การพูดเชิงบวกกับลูก ชมลูกๆในพฤติกรรมที่ดีของเขา โดยใช้หลัก i-message คือ การแชร์ความรู้สึกแง่บวกของเรากับพฤติกรรมบวกของลูก เช่น แม่รู้สึกดีใจที่ลูกช่วยแม่ล้างจาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆรับรู้ว่าถ้าหากทำแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไง ฟังดี การเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นก็จำเป็นต้อการเลี้ยงลูก หากลูกๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ก็ควรตั้งใจและฟังให้ครบ และนำเรื่องที่ลูกเล่า มาพูดคุยถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของลูก จะช่วยให้เด็กๆสามารถจัดการกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นทำดี ลูกเป็นดั่งกระจกสะท้อนพ่อแม่ เพราะ พฤติกรรมต่างๆของลูก มาจากการเลี้ยงดูและสั่งสอน เด็กๆในวัยนี้จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบ พ่อแม่จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก หลักการเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มลงมือทำ เด็กๆสามารถเรียนรู้ พัฒนาและมีความสุขได้ เริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความรัก เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เลี้ยงลูกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง KIDDEEPASS ขอแนะนำ Bambini Baby Wellness Center ชลบุรี เป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับเด็กโดยคุณหมอมะเหมี่ยว กุมารแพทย์เฉพาะทางและนักจิตวิทยาเด็ก ที่นี่มีบริการหลากหลายทั้งคลินิกเด็ก คลินิกนมแม่และอยู่ไฟหลังคลอด ศูนย์พัฒนาการเด็ก คาเฟ่ สตูดิโอถ่ายภาพเด็กและร้านขายสินค้าแม่และเด็ก คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากลองให้ลูกๆมาตรวจพัฒนาการและตรวจไอคิว Develop Screening Test สำหร้บเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี ที่นี่ก็มีทีมคุณครูเพื่อฝึกพัฒนาการเด็กตามปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งการตรวจพัฒนาการควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขเร็วขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการได้รับการพัฒนาดีมากขึ้นคาเฟ่เด็ก พื้นที่เด็กเล่นที่เหมาะสม เล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพได้จริงๆ โดยของเล่นทุกชิ้นจะ แบ่งตามแต่ละช่วงวัย ของเด็กๆ โดยเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และการปฏิสัมพันธ์ ของเล่นที่ใช้ในโซนนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก plantoys ของเล่นมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับน้องๆ และทุกคนในครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบชั้นดี ผักออแกนิค ไข่ไก่ออแกนิก ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

2019-10-08T05:03:28.000Z

อัพเดทเทรนโลกปี 2020 กับแนวคิดการเลี้ยงลูกเจนอัลฟา

หากมองย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี โดยเฉพาะเรื่องของยุคสมัยที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุ ทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้ชีวิต ในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึงนี้โลกของเราจะมีความหลากหลากยิ่งขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดจากพลังบวก (Positive Power) ของกลุ่มคนในยุคปัจจุบันที่มีความหวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน ด้วยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI)และหุ่นยนต์ กับการออกแบบและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองเหล่านี้ ทำให้พ่อแม่จากเจนเนอเรชั่นต่างๆ เช่น เจนเอ็กซ์ (Gen X) และ มิลเลนเนียน (Millennial) มีความคิดที่แตกต่างจากลูกๆในเจนเนเรชั่นอัลฟ่า (Alpha) อย่างเห็นได้ชัด เด็กๆในเจเนเรชั่นอัลฟา คือ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 9 ปี จากพ่อแม่ยุคมิลเลนเนียน กลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนยีและอินเตอร์เน็ทและไม่กลัวการใช้สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขามองว่าเทคโนโยลีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยที่พ่อแม่ยุคมิลเลนเนียนมีความเปิดกว้างทั้งในเรื่องของการแสดงออกทางความคิด ความเท่าเทียมและเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น จึงกล้าที่จะให้ลูกๆได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น iPhone, iPad และ คอมพิวเตอร์ เด็กยุคอัลฟาจึงมีอิสระทางความคิด สามารถเลือกสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองและตอบสนองการทำกิจกรรมต่างๆได้ดี เด็กๆเหล่านี้มีความต้องการในการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นด้วยการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการณ์ เช่น การเขียนโค้ด (Coding), กิจกรรมกลางแจ้งที่ได้ใกล้กับธรรมชาติ, และกิจกรรมเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness) ซึ่งเด็กๆจะได้เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์และจินตนาการอีกด้วยส่วนกลุ่มพ่อแม่ในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มีอายุระหว่าง 44-54 ปีนั้น เป็นกลุ่มคนที่มองหากิจกรรมที่ทำได้ทั้งครอบครัวและพร้อมที่จะใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน อีกทั้งยังชอบกิจกรรมเข้าสังคมต่างๆที่สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิต พ่อแม่กลุ่มนี้จะชอบพื้นที่และกิจรรมสำหรับลูก ที่ได้เจอพ่อแม่ท่านอื่นๆได้พูดคุยและมีปฎิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังสนใจบริการที่ช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ซึ่ง KIDDEEPASS เป็นแพลทฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์พ่อแม่ทั้งสองเจนเนอเรชั่น และได้รวมรวบกิจกรรมสำหรับเด็กดีๆที่โดนใจน้องๆเจเนเรชั่นอัลฟาได้อย่างแน่นอนการเขียนโค้ด คือ การเขียนโปรแกรมการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามคำสั่งที่เราได้เขียนขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กๆยุคอัลฟาเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้ฝึกกระบวกการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การวิเคราะห์และคำณวน ฝึกการวางแผนเพื่อต่อยอดไปเป็นงานอื่นๆได้ Spark Coding Academy กิจรรม Creative inventor (4-6 years)Code Genius กิจกรรม Little Genius EN (4-5 years)อย่างที่คุณพ่อคุณแม่รู้กันอยู่แล้วว่าการเรียนดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมาย การเล่นดนตรีนั้นช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการแยกประสาท ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมองได้ดีมาก ที่สำคัญเด็กๆที่ชอบเล่นดนตรีจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีมากและได้ฝึกวินัยจากการฝึกซ้อมอีกด้วยAime musique กิจรรม Music for Little Mozart (3-6 years)Mulino Music กิจกรรม Group Bambino (2 - 3 years)กีฬา ก็เป็นอีกกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ เพราะจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตทางร่างกาย ทำให้สมองปลอดโปร่งและยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย น้องๆจะได้ฝึกการเข้าสังคมและทีมเวิร์ค นอกจากนี้ ยังสร้างระเบียบวินัยและความมั่นใจได้อีกด้วยPower Kids Gym กิจกรรม Power Gymnastics (4-6 years)KruYuk Sport Gym กิจกรรม Taekwondo (4-12 years)กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้น้องๆนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆมาสร้างไอเดียต่างๆ ซึ่งการเรียนศิลปะเป็นทักษะหลักที่สามารถเพิ่มศักยภาพของน้องๆได้Art Player กิจกรรม Art Player (2-12 years)ห้องศิลปะเด็กวงกลม กิจกรรม Creative Kids Art (3-7 years)การเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ กิจกรรมที่เด็กยุคอัลฟาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากธรรมชาติ เพิ่มอิสระทางความคิดพร้อมกับร่างการที่แข็งแรงได้ด้วยAlpacaHill (All ages)FLYING Squirrels (All ages)เด็กๆเรเนอเรชั่นอัลฟามีการตอบสนองกับกิจกรรมที่มีผลทางจิตใจและเชิงจิตวิทยาได้ดีกว่า เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ถูกปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีMilk Kids’ Salon & Nails กิจกรรม Mini Spa for Kid (2-15 years)Aum Hum Homestay กิจกรรม Activities Trip (All ages)หนึ่งในกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ คือ การเรียนภาษา เด็กๆยุคใหม่นี้สามารถเปิดรับความรู้ได้อย่างกว้างขวางและอิสระมากขึ้น ซึ่งการเรียนภาษาก็เป็นการฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร ให้มีความกล้าพูดกล้าคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นLearning East กิจกรรม Chinese Playgroup (3-4 years)Whimsy We English กิจกรรม Idea Builder (4-6 years)ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: บทความ เจาะเทรนโลก 2020 โดย TCDC และ นิตยสารคิด Creative Thailand

2019-10-03T13:05:20.000Z

ความสุขพัฒนาสมองได้อย่างไร?

ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงดูลูกแตกต่างจากอดีต ทั้งแนวคิดและวิธีปฎิบัติ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องการให้ลูกๆสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขในสังคมได้ ความสุขของเด็กๆนั้นสร้างไม่ยาก ความสุขได้มาจากการที่ปล่อยให้ลูกๆได้เล่น เล่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี สมองจะพัฒนามากถึง 80% ซึ่งช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญ การจะอยู่รอดอย่างมีความสุขนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังและสร้างทักษะ Executive Function (EF) ให้กับลูกๆ และการที่จะมี EF ที่ดีได้นั้นเด็กๆจะต้องมี Self-esteem ที่ดีก่อนหลักการสร้าง Self-esteem หรือ การภูมิใจในตัวเอง ให้ลูกๆให้เติบโตอย่างมีความสุขและอยู่สามารถรอดในสังคมได้ในอนาคต คุณหมอมะเมี่ยว กุมารแพทย์จากคลินิก Bambini Baby Wellness ได้สรุปไว้เป็นหลักการที่จำง่ายๆ คือ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Relation การที่จะสร้างความภูมิใจในตัวเองให้เด็กๆได้นั้น ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั้นสำคัญที่สุด ทั้งการกอด หอม และการบอกรัก ล้วนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกๆทั้งด้านอารมณ์ สมองและต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆRule การสร้างกฎกติกาภายในบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการฝึกเรื่องระเบียบวินัย การเคารพและรักษากฎ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างกฎบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การกำหนดพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดี ว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ จะต้องชัดเจนและต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน Resilient เด็กทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก หรือเรียนรู้ช้า นิสัยก็แตกต่างกัน เพราะเป็นธรรมชาติของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติและนิสัยของลูกๆ และไม่ควรเปรียบเทียบกันหลักการต่อไป คือ 4D คิดดี คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามมองพฤติกรรมที่ดีของลูกๆ และสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการสื่อสาร พูดดี คือ การพูดเชิงบวกกับลูก ชมลูกๆในพฤติกรรมที่ดีของเขา โดยใช้หลัก i-message คือ การแชร์ความรู้สึกแง่บวกของเรากับพฤติกรรมบวกของลูก เช่น แม่รู้สึกดีใจที่ลูกช่วยแม่ล้างจาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆรับรู้ว่าถ้าหากทำแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไง ฟังดี การเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นก็จำเป็นต้อการเลี้ยงลูก หากลูกๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ก็ควรตั้งใจและฟังให้ครบ และนำเรื่องที่ลูกเล่า มาพูดคุยถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของลูก จะช่วยให้เด็กๆสามารถจัดการกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นทำดี ลูกเป็นดั่งกระจกสะท้อนพ่อแม่ เพราะ พฤติกรรมต่างๆของลูก มาจากการเลี้ยงดูและสั่งสอน เด็กๆในวัยนี้จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบ พ่อแม่จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก หลักการเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มลงมือทำ เด็กๆสามารถเรียนรู้ พัฒนาและมีความสุขได้ เริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความรัก เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เลี้ยงลูกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง KIDDEEPASS ขอแนะนำ Bambini Baby Wellness Center ชลบุรี เป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับเด็กโดยคุณหมอมะเหมี่ยว กุมารแพทย์เฉพาะทางและนักจิตวิทยาเด็ก ที่นี่มีบริการหลากหลายทั้งคลินิกเด็ก คลินิกนมแม่และอยู่ไฟหลังคลอด ศูนย์พัฒนาการเด็ก คาเฟ่ สตูดิโอถ่ายภาพเด็กและร้านขายสินค้าแม่และเด็ก คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากลองให้ลูกๆมาตรวจพัฒนาการและตรวจไอคิว Develop Screening Test สำหร้บเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี ที่นี่ก็มีทีมคุณครูเพื่อฝึกพัฒนาการเด็กตามปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งการตรวจพัฒนาการควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขเร็วขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการได้รับการพัฒนาดีมากขึ้นคาเฟ่เด็ก พื้นที่เด็กเล่นที่เหมาะสม เล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพได้จริงๆ โดยของเล่นทุกชิ้นจะ แบ่งตามแต่ละช่วงวัย ของเด็กๆ โดยเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และการปฏิสัมพันธ์ ของเล่นที่ใช้ในโซนนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก plantoys ของเล่นมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับน้องๆ และทุกคนในครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบชั้นดี ผักออแกนิค ไข่ไก่ออแกนิก ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

2019-10-08T05:03:28.000Z

อัพเดทเทรนโลกปี 2020 กับแนวคิดการเลี้ยงลูกเจนอัลฟา

หากมองย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี โดยเฉพาะเรื่องของยุคสมัยที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุ ทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้ชีวิต ในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึงนี้โลกของเราจะมีความหลากหลากยิ่งขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดจากพลังบวก (Positive Power) ของกลุ่มคนในยุคปัจจุบันที่มีความหวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน ด้วยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI)และหุ่นยนต์ กับการออกแบบและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองเหล่านี้ ทำให้พ่อแม่จากเจนเนอเรชั่นต่างๆ เช่น เจนเอ็กซ์ (Gen X) และ มิลเลนเนียน (Millennial) มีความคิดที่แตกต่างจากลูกๆในเจนเนเรชั่นอัลฟ่า (Alpha) อย่างเห็นได้ชัด เด็กๆในเจเนเรชั่นอัลฟา คือ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 9 ปี จากพ่อแม่ยุคมิลเลนเนียน กลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนยีและอินเตอร์เน็ทและไม่กลัวการใช้สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขามองว่าเทคโนโยลีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยที่พ่อแม่ยุคมิลเลนเนียนมีความเปิดกว้างทั้งในเรื่องของการแสดงออกทางความคิด ความเท่าเทียมและเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น จึงกล้าที่จะให้ลูกๆได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น iPhone, iPad และ คอมพิวเตอร์ เด็กยุคอัลฟาจึงมีอิสระทางความคิด สามารถเลือกสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองและตอบสนองการทำกิจกรรมต่างๆได้ดี เด็กๆเหล่านี้มีความต้องการในการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นด้วยการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการณ์ เช่น การเขียนโค้ด (Coding), กิจกรรมกลางแจ้งที่ได้ใกล้กับธรรมชาติ, และกิจกรรมเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness) ซึ่งเด็กๆจะได้เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์และจินตนาการอีกด้วยส่วนกลุ่มพ่อแม่ในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มีอายุระหว่าง 44-54 ปีนั้น เป็นกลุ่มคนที่มองหากิจกรรมที่ทำได้ทั้งครอบครัวและพร้อมที่จะใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน อีกทั้งยังชอบกิจกรรมเข้าสังคมต่างๆที่สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิต พ่อแม่กลุ่มนี้จะชอบพื้นที่และกิจรรมสำหรับลูก ที่ได้เจอพ่อแม่ท่านอื่นๆได้พูดคุยและมีปฎิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังสนใจบริการที่ช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ซึ่ง KIDDEEPASS เป็นแพลทฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์พ่อแม่ทั้งสองเจนเนอเรชั่น และได้รวมรวบกิจกรรมสำหรับเด็กดีๆที่โดนใจน้องๆเจเนเรชั่นอัลฟาได้อย่างแน่นอนการเขียนโค้ด คือ การเขียนโปรแกรมการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามคำสั่งที่เราได้เขียนขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กๆยุคอัลฟาเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้ฝึกกระบวกการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การวิเคราะห์และคำณวน ฝึกการวางแผนเพื่อต่อยอดไปเป็นงานอื่นๆได้ Spark Coding Academy กิจรรม Creative inventor (4-6 years)Code Genius กิจกรรม Little Genius EN (4-5 years)อย่างที่คุณพ่อคุณแม่รู้กันอยู่แล้วว่าการเรียนดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมาย การเล่นดนตรีนั้นช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการแยกประสาท ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมองได้ดีมาก ที่สำคัญเด็กๆที่ชอบเล่นดนตรีจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีมากและได้ฝึกวินัยจากการฝึกซ้อมอีกด้วยAime musique กิจรรม Music for Little Mozart (3-6 years)Mulino Music กิจกรรม Group Bambino (2 - 3 years)กีฬา ก็เป็นอีกกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ เพราะจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตทางร่างกาย ทำให้สมองปลอดโปร่งและยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย น้องๆจะได้ฝึกการเข้าสังคมและทีมเวิร์ค นอกจากนี้ ยังสร้างระเบียบวินัยและความมั่นใจได้อีกด้วยPower Kids Gym กิจกรรม Power Gymnastics (4-6 years)KruYuk Sport Gym กิจกรรม Taekwondo (4-12 years)กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้น้องๆนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆมาสร้างไอเดียต่างๆ ซึ่งการเรียนศิลปะเป็นทักษะหลักที่สามารถเพิ่มศักยภาพของน้องๆได้Art Player กิจกรรม Art Player (2-12 years)ห้องศิลปะเด็กวงกลม กิจกรรม Creative Kids Art (3-7 years)การเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ กิจกรรมที่เด็กยุคอัลฟาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากธรรมชาติ เพิ่มอิสระทางความคิดพร้อมกับร่างการที่แข็งแรงได้ด้วยAlpacaHill (All ages)FLYING Squirrels (All ages)เด็กๆเรเนอเรชั่นอัลฟามีการตอบสนองกับกิจกรรมที่มีผลทางจิตใจและเชิงจิตวิทยาได้ดีกว่า เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ถูกปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีMilk Kids’ Salon & Nails กิจกรรม Mini Spa for Kid (2-15 years)Aum Hum Homestay กิจกรรม Activities Trip (All ages)หนึ่งในกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ คือ การเรียนภาษา เด็กๆยุคใหม่นี้สามารถเปิดรับความรู้ได้อย่างกว้างขวางและอิสระมากขึ้น ซึ่งการเรียนภาษาก็เป็นการฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร ให้มีความกล้าพูดกล้าคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นLearning East กิจกรรม Chinese Playgroup (3-4 years)Whimsy We English กิจกรรม Idea Builder (4-6 years)ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: บทความ เจาะเทรนโลก 2020 โดย TCDC และ นิตยสารคิด Creative Thailand

2019-10-03T13:05:20.000Z

ความสุขพัฒนาสมองได้อย่างไร?

ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงดูลูกแตกต่างจากอดีต ทั้งแนวคิดและวิธีปฎิบัติ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องการให้ลูกๆสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขในสังคมได้ ความสุขของเด็กๆนั้นสร้างไม่ยาก ความสุขได้มาจากการที่ปล่อยให้ลูกๆได้เล่น เล่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี สมองจะพัฒนามากถึง 80% ซึ่งช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญ การจะอยู่รอดอย่างมีความสุขนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังและสร้างทักษะ Executive Function (EF) ให้กับลูกๆ และการที่จะมี EF ที่ดีได้นั้นเด็กๆจะต้องมี Self-esteem ที่ดีก่อนหลักการสร้าง Self-esteem หรือ การภูมิใจในตัวเอง ให้ลูกๆให้เติบโตอย่างมีความสุขและอยู่สามารถรอดในสังคมได้ในอนาคต คุณหมอมะเมี่ยว กุมารแพทย์จากคลินิก Bambini Baby Wellness ได้สรุปไว้เป็นหลักการที่จำง่ายๆ คือ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Relation การที่จะสร้างความภูมิใจในตัวเองให้เด็กๆได้นั้น ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั้นสำคัญที่สุด ทั้งการกอด หอม และการบอกรัก ล้วนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกๆทั้งด้านอารมณ์ สมองและต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆRule การสร้างกฎกติกาภายในบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการฝึกเรื่องระเบียบวินัย การเคารพและรักษากฎ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างกฎบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การกำหนดพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดี ว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ จะต้องชัดเจนและต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน Resilient เด็กทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก หรือเรียนรู้ช้า นิสัยก็แตกต่างกัน เพราะเป็นธรรมชาติของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติและนิสัยของลูกๆ และไม่ควรเปรียบเทียบกันหลักการต่อไป คือ 4D คิดดี คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามมองพฤติกรรมที่ดีของลูกๆ และสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการสื่อสาร พูดดี คือ การพูดเชิงบวกกับลูก ชมลูกๆในพฤติกรรมที่ดีของเขา โดยใช้หลัก i-message คือ การแชร์ความรู้สึกแง่บวกของเรากับพฤติกรรมบวกของลูก เช่น แม่รู้สึกดีใจที่ลูกช่วยแม่ล้างจาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆรับรู้ว่าถ้าหากทำแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไง ฟังดี การเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นก็จำเป็นต้อการเลี้ยงลูก หากลูกๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ก็ควรตั้งใจและฟังให้ครบ และนำเรื่องที่ลูกเล่า มาพูดคุยถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของลูก จะช่วยให้เด็กๆสามารถจัดการกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นทำดี ลูกเป็นดั่งกระจกสะท้อนพ่อแม่ เพราะ พฤติกรรมต่างๆของลูก มาจากการเลี้ยงดูและสั่งสอน เด็กๆในวัยนี้จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบ พ่อแม่จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก หลักการเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มลงมือทำ เด็กๆสามารถเรียนรู้ พัฒนาและมีความสุขได้ เริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความรัก เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เลี้ยงลูกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง KIDDEEPASS ขอแนะนำ Bambini Baby Wellness Center ชลบุรี เป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับเด็กโดยคุณหมอมะเหมี่ยว กุมารแพทย์เฉพาะทางและนักจิตวิทยาเด็ก ที่นี่มีบริการหลากหลายทั้งคลินิกเด็ก คลินิกนมแม่และอยู่ไฟหลังคลอด ศูนย์พัฒนาการเด็ก คาเฟ่ สตูดิโอถ่ายภาพเด็กและร้านขายสินค้าแม่และเด็ก คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากลองให้ลูกๆมาตรวจพัฒนาการและตรวจไอคิว Develop Screening Test สำหร้บเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี ที่นี่ก็มีทีมคุณครูเพื่อฝึกพัฒนาการเด็กตามปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งการตรวจพัฒนาการควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขเร็วขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการได้รับการพัฒนาดีมากขึ้นคาเฟ่เด็ก พื้นที่เด็กเล่นที่เหมาะสม เล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพได้จริงๆ โดยของเล่นทุกชิ้นจะ แบ่งตามแต่ละช่วงวัย ของเด็กๆ โดยเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และการปฏิสัมพันธ์ ของเล่นที่ใช้ในโซนนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก plantoys ของเล่นมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับน้องๆ และทุกคนในครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบชั้นดี ผักออแกนิค ไข่ไก่ออแกนิก ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

2019-10-08T05:03:28.000Z

วันหยุดนี้พาลูกไปไหนดี?

ความสนุกที่มาพร้อมกับการเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่ KIDDEEPASS เล็งเห็นถึงความสำคัญเหล่านี้จึงได้รวบรวมกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวที่ครอบคลุมทุกทักษะและคุ้มค่ามากที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะพาลูกไปเที่ยวไหนดี? KIDDEEPASS เราได้รวบรวมที่เที่ยวสำหรับเด็กที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่ามีคุณภาพและมีความหลากหลายครบทุกหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา

วันหยุดนี้พาลูกไปไหนดี?

ความสนุกที่มาพร้อมกับการเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่ KIDDEEPASS เล็งเห็นถึงความสำคัญเหล่านี้จึงได้รวบรวมกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวที่ครอบคลุมทุกทักษะและคุ้มค่ามากที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลด KIDDEEPASS

ลองใช้แอปพลิเคชัน KIDDEEPASS เพื่อจองกิจกรรมสุดคุ้มด้วยราคาสมาชิกในรูปแบบเครดิต พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับสมาชิก KIDDEEPASS เท่านั้น

ดูวิธีการใช้งานได้ที่

ดาวน์โหลด KIDDEEPASS

ลองใช้แอปพลิเคชัน KIDDEEPASS เพื่อจองกิจกรรมสุดคุ้มด้วยราคาสมาชิกในรูปแบบเครดิต พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับสมาชิก KIDDEEPASS เท่านั้น

ดูวิธีการใช้งานได้ที่

Snow