Loading

ส่งเสริมลูกให้ครบทุกด้าน ด้วยกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย

09 May 2019

เด็กๆในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากพลาด ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมลูกน้อยในทุกๆช่วงวัย ให้เขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีทักษะและพัฒนาการแตกต่างกันไป KIDDEEPASS จึงได้รวบรวมกิจกรรมที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมีทักษะจำเป็นอะไรบ้างที่จะต้องส่งเสริม เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนลูกๆในทุกๆช่วงวัย


เด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่กำลังจดจำ เรียนรู้และเลียนแบบสิ่งต่างๆ รอบๆตัวเป็นเวลาที่เหมาะกับการหากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและเซลล์สมองช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเซลล์สมองด้วยกิจกรรมต่างๆ และทักษะหลายๆด้าน ทั้งด้านภาษา ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ฝึกการอดทนและรอคอย ฝึกสมาธิ และความสามารถทางด้านความคิด
เริ่มเข้าสู่วัยเรียน นอกจากฝึกกล้ามเนื้อแล้ว ยังสามารถพาไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกการเข้าสังคมได้ด้วย


ออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำให้เด็กๆได้ออกกำลังกายทุกๆส่วน รู้จักการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็กๆวัยใกล้เคียงกันพาไปฝึกภาษาและเลียนเสียงสำเนียง  ฝึกฟุดฟิดฟอไฟ กับ อาจารย์ฝรั่ง เพื่อฝึกสำเนียงและความเข้าใจตั้งแต่ยังเล็ก ภายใต้คอนเซปต์ LEARN & PLAY ที่จะทำให้น้องๆ ซึมซับภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาทางสมองควบคู่กันไป ทั้ง IQ และ EQเริ่มเรียนดนตรีแบบง่ายๆ ฝึกประสาทสัมผัสและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งการเรียนดนตรีจะช่วยพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มีความสามารถที่จะจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วย


พอเริ่มโต เด็กๆก็จะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง จึงต้องคอยส่งเสริมในหลายๆด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสนุกสนาน นอกจากเด็กๆจะได้นสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นแล้ว สนามเด็กเล่นในร่มแห่งนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้คิด เรียนรู้ และลงมือทำอีกด้วยเริ่มทดลองวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับทำอาหาร เด็กๆจะได้รู้ที่มาของสิ่งต่างๆ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับการเรียนดนตรีมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมอง อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ โดยที่นี่เป็นโรงเรียนดนตรี 2 ภาษา ที่เน้นทั้งการปฏิบัติและทฤษฎี

ในวัยนี้เริ่มแข็งแรงขึ้น ก็สามารถฝึกศิลปะป้องกันตัวและยังได้ฝึกความเข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความเข้มแข็งควบคู่ไปกับคุณธรรมและระเบียบวินัยฝึกการคิด ค้นคว้า ลงมือทำ นำเสนอ ต่อยอด พัฒนาทักษะการออกแบบด้วยการลงมือทำจริง กับสถาปนิกมืออาชีพ ที่จะมาช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นให้กับน้องๆขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : thaichilddevelopment


Snow