Loading

อัพเดทเทรนโลกปี 2020 กับแนวคิดการเลี้ยงลูกเจนอัลฟา

03 October 2019

หากมองย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี โดยเฉพาะเรื่องของยุคสมัยที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุ ทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้ชีวิต ในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึงนี้โลกของเราจะมีความหลากหลากยิ่งขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดจากพลังบวก (Positive Power) ของกลุ่มคนในยุคปัจจุบันที่มีความหวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน ด้วยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI)และหุ่นยนต์ กับการออกแบบและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองเหล่านี้ ทำให้พ่อแม่จากเจนเนอเรชั่นต่างๆ เช่น เจนเอ็กซ์ (Gen X) และ มิลเลนเนียน (Millennial) มีความคิดที่แตกต่างจากลูกๆในเจนเนเรชั่นอัลฟ่า (Alpha) อย่างเห็นได้ชัด 


เด็กๆในเจเนเรชั่นอัลฟา คือ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 9 ปี จากพ่อแม่ยุคมิลเลนเนียน กลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนยีและอินเตอร์เน็ทและไม่กลัวการใช้สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขามองว่าเทคโนโยลีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยที่พ่อแม่ยุคมิลเลนเนียนมีความเปิดกว้างทั้งในเรื่องของการแสดงออกทางความคิด ความเท่าเทียมและเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น จึงกล้าที่จะให้ลูกๆได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น iPhone, iPad และ คอมพิวเตอร์ เด็กยุคอัลฟาจึงมีอิสระทางความคิด สามารถเลือกสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองและตอบสนองการทำกิจกรรมต่างๆได้ดี เด็กๆเหล่านี้มีความต้องการในการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นด้วยการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการณ์ เช่น การเขียนโค้ด (Coding), กิจกรรมกลางแจ้งที่ได้ใกล้กับธรรมชาติ, และกิจกรรมเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness) ซึ่งเด็กๆจะได้เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์และจินตนาการอีกด้วย


ส่วนกลุ่มพ่อแม่ในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มีอายุระหว่าง 44-54 ปีนั้น เป็นกลุ่มคนที่มองหากิจกรรมที่ทำได้ทั้งครอบครัวและพร้อมที่จะใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน อีกทั้งยังชอบกิจกรรมเข้าสังคมต่างๆที่สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิต พ่อแม่กลุ่มนี้จะชอบพื้นที่และกิจรรมสำหรับลูก ที่ได้เจอพ่อแม่ท่านอื่นๆได้พูดคุยและมีปฎิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังสนใจบริการที่ช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ซึ่ง KIDDEEPASS เป็นแพลทฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์พ่อแม่ทั้งสองเจนเนอเรชั่น และได้รวมรวบกิจกรรมสำหรับเด็กดีๆที่โดนใจน้องๆเจเนเรชั่นอัลฟาได้อย่างแน่นอน
การเขียนโค้ด คือ การเขียนโปรแกรมการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามคำสั่งที่เราได้เขียนขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กๆยุคอัลฟาเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้ฝึกกระบวกการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การวิเคราะห์และคำณวน ฝึกการวางแผนเพื่อต่อยอดไปเป็นงานอื่นๆได้ 


Spark Coding Academy กิจรรม Creative inventor (4-6 years)


Code Genius กิจกรรม Little Genius EN (4-5 years)
อย่างที่คุณพ่อคุณแม่รู้กันอยู่แล้วว่าการเรียนดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมาย การเล่นดนตรีนั้นช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการแยกประสาท ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมองได้ดีมาก ที่สำคัญเด็กๆที่ชอบเล่นดนตรีจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีมากและได้ฝึกวินัยจากการฝึกซ้อมอีกด้วย


Aime musique กิจรรม Music for Little Mozart (3-6 years)


Mulino Music กิจกรรม Group Bambino (2 - 3 years)กีฬา ก็เป็นอีกกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ เพราะจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตทางร่างกาย ทำให้สมองปลอดโปร่งและยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย น้องๆจะได้ฝึกการเข้าสังคมและทีมเวิร์ค นอกจากนี้ ยังสร้างระเบียบวินัยและความมั่นใจได้อีกด้วย


Power Kids Gym กิจกรรม Power Gymnastics (4-6 years)


KruYuk Sport Gym กิจกรรม Taekwondo (4-12 years)กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้น้องๆนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆมาสร้างไอเดียต่างๆ ซึ่งการเรียนศิลปะเป็นทักษะหลักที่สามารถเพิ่มศักยภาพของน้องๆได้


Art Player กิจกรรม Art Player (2-12 years)


ห้องศิลปะเด็กวงกลม กิจกรรม Creative Kids Art  (3-7 years)การเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ กิจกรรมที่เด็กยุคอัลฟาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากธรรมชาติ เพิ่มอิสระทางความคิดพร้อมกับร่างการที่แข็งแรงได้ด้วย


AlpacaHill (All ages)


FLYING Squirrels (All ages)เด็กๆเรเนอเรชั่นอัลฟามีการตอบสนองกับกิจกรรมที่มีผลทางจิตใจและเชิงจิตวิทยาได้ดีกว่า เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ถูกปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี


Milk Kids’ Salon & Nails กิจกรรม Mini Spa for Kid (2-15 years)


Aum Hum Homestay กิจกรรม Activities Trip (All ages)หนึ่งในกิจกรรมสำหรับเด็กที่ขาดไม่ได้ คือ การเรียนภาษา เด็กๆยุคใหม่นี้สามารถเปิดรับความรู้ได้
อย่างกว้างขวางและอิสระมากขึ้น ซึ่งการเรียนภาษาก็เป็นการฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร ให้มีความกล้า
พูดกล้าคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น


Learning East กิจกรรม Chinese Playgroup (3-4 years)


Whimsy We English กิจกรรม Idea Builder (4-6 years)ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: บทความ เจาะเทรนโลก 2020 โดย TCDC และ นิตยสารคิด Creative Thailand


Snow