Loading

เหตุผล 6 ข้อที่ควรให้ลูกๆเรียนเขียน Code

23 January 2020

ทุกวันนี้เทคโนโลยีถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แก็ดเจ็ตต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆในยุคนี้ เนื่องจากพวกเขาได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ถูกพัฒนาจากระบบคอมเพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้มาจากการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่งการให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ และการเรียนเขียน Code นี้จะเป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญมากในอนาคต เพื่อรองรับยุค AI ที่กำลังมาถึงนี้ 


การเขียน Code เสมือนการเรียนอีกภาษาหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน, เกมส์, และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นทักษะที่ท้าทายความสามารถและการเรียนรู้ โดยที่น้องๆจะได้รับประโยชน์มากมายเหล่านี้


 • เป็นทักษะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำไปต่อยอดในอนาคตได้
  การเรียนเขียนโค้ด สามารถช่วยน้องๆให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและผลกระทบในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กๆเรียนรู้การอยู่รอดในยุค AI ได้ และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้กับอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย


 • ได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา
  การเขียนโปรแกรมนั้นค่อนข้างยากและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายๆวิชา ซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นทำให้เข้าใจการแก้ปัญหา การค้นคว้า ทดสอบ และการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจากหลายๆความน่าจะเป็น ซึ่งจะเป็นการความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ


 • พัฒนาเรื่องการสื่อสารและภาษา
  เนื่องจากการเขียนโปรแกรมนี้ ถือว่าเป็นการเรียนอีกหนึ่งภาษา เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ และภาษาและอักษรต่างๆในการเขียนโค้ดจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆจะเรียนรู้วิธีการแบ่งแยกไอเดียที่ซับซ้อนและเรียบเรียงใหม่เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลายๆภาษา

 • ฝึกฝนความอดทนและการทำงานเป็นทีม
  เพราะการเขียนโค้ด เป็นเรื่องที่ยาก และถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถ โดยการที่แก้ปัญหาและหาคำตอบ ได้ลองผิดลองถูกนั้น เป็นเรื่องที่ทำให้หงุดหงิด การ coding จึงสอนให้น้องๆได้อดทนและเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ การเขียนโค้ดไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ จำเป็นจะต้องมีทีมและเพื่อนร่วมงานคอยคิดและเสนอวิธีการต่างๆ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยฝึกเรื่องการเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • เสริมสร้างจินตนาการ
  การเขียนโค้ดก็คือการสร้างสรรค์ เช่น การสร้างเกมส์ หรือ การสร้างแอปพลิเคชัน น้องๆจำเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบรูปร่างหน้าตาและฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย มีประโยชน์และดีไซน์สวยงาม

 • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่อย่างให้ลูกๆได้รู้สึกสนุกสนานในเวลาว่าง แถมด้วยประโยชน์มากมายที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต

และ KIDDEEPASS ก็มีพาร์ทเนอร์คุณภาพมากมายที่รองรับความต้องการเหล่านี้ ด้วยกิจกรรมและหลักสูตรการสอนที่ได้ทั้งความสนุก ความรู้และประโยชน์มากมาย ลองไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง


Spark Coding Academy
กิจกรรม Basic Coding & Animation (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี)


ที่นี่สอนหลักสูตรพื้นฐานการเขียน Coding ที่มาในรูปแบบเกมปริศนา ให้เด็กๆ ได้หัดคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมในขั้นพื้นฐาน โดยเด็กๆ จะได้ทำโปรเจคของตัวเอง เช่น การเขียน Coding เพื่อสั่งการเคลื่อนไหวของตัวละคร การสร้างตัวละครตามแบบฉบับของตัวเอง จะช่วยให้เด็กๆ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ


กิจกรรม Build Your First Computer & Coding (Minecraft) (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 7 - 12 ปี)


ปลูกผังการเรียนรู้แบบ STEAM Education เป็นการเรียนแบบบูรณาการที่รวมเอา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการควมคิด การแก้ปัญหา และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ  หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีผ่านการเล่น และลงมือประกอบชิ้นส่วนของ Piper Computer Kit ตามแบบ Blue print ทีละขั้นตอน เรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกม Minecraft และได้เขียน Coding เพื่อสั่งการทำงาน

พิกัด: สาขา The Walk เกษตรนวมินทร์ และ สาขา The Crystal ราชพฤกษ์

เวลาทำการ: ทุกวัน 09.00 - 18.00


Robot's Child
กิจกรรม WEDO (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 3.6 - 5 ปี)

Robotics in Education หลักสูตรจากอเมริกา มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy, สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์, National Instruments M.I.T., TUFS University, LEGO Education จากประเทศเดนมาร์ค ถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล

การเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง คือ ประกอบ หรือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยการอ่านแบบถอดแบบหรือประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมและทดสอบหุ่น 


กิจกรรม EV3 (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 6 - 15 ปี)

หลักสูตรนี้ใช้ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 โดยการศึกษาตั้งแต่การปฎิบัติการ การเคลื่อนไหว เรียนรู้การทดสอบหุ่นยนต์และฝึกการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานเอง 


พิกัด: สาขา Future Park รังสิต และ Mega บางนาง

เวลาทำการ: วันอังคาร-ศุกร์ 10.30 - 18.30 และ วันเสาร์-อาทิตย์ (10.00 - 19.00) / วันจันทร์-พฤหัสฯ 10.00 - 18.00 และ วันเสาร์-อาทิตย์ (10.00 - 19.00)


Code Genius
กิจกรรม Genius Innovator (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 10 -12 ปี) 


กิจกรรมสนุกๆที่ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ คือ การฝึกคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรของ Code Genius มีให้เลือกเรียน 2 ภาษา (ไทย หรือ อังกฤษ) ซึ่งพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยด้านพัฒนาการเด็กของ Tufts University, USA และดูแลโดยคุณครูที่จบจาก Stanford และ Harvard พร้อมทีม Programmer ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


พิกัด: Siam Paragon ชั้น 4 โซน เอ็ดดูเทนเมนท์

เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ (10.00 - 19.00) และ วันเสาร์-อาทิตย์ (09.00 - 20.00)


ClickRobot Engineer Learning Center
กิจกรรม ClickRobot (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 4 -12 ปี) 


พาน้องๆไปเรียนการสร้างหุ่นยนต์ ตั้งแต่การประกอบ ออกแบบ จนกระทั่งการ Programming หุ่นยนต์ เป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์ Lego Education มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้น้องๆ สนุกระหว่างทำกิจกรรม นอกจากนี้น้องๆจะได้ศึกษาค้นคว้า สำรวจ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบๆตัว และหลักสูตรนี้เน้นบูรณาการ ให้เกิดการลงมือทำ ตามหลักการ “Learning by Making Concept” ความรู้พื้นฐานการออกแบบหุ่นยนต์ โดยนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 


พิกัด: สาขา เซนต์หลุยส์ ซอย 3 (สาธร 11) / สาขา Victoria Garden (เพชรเกษม 69) / สาขา The Bright (พระราม 2)

เวลาทำการ: 09.00 - 18.00


KiddeeLab
กิจกรรม KiddeeLab (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 6 -12 ปี) 


พาน้องๆมาลองทำเวิร์คช้อปที่จะสอนน้องๆในหลายๆด้าน ตั้งแต่วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า STEM เพื่อฝึกให้เด็กๆ มีระเบียบในการวางความคิดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปด้วย ซึ่ง KiddeeLabใช้ ‘Robotic’ หรือ หุ่นยนต์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เด็กๆ สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เด็กๆต้องการ และสามารถควบคุมหรือนแก้ปัญหา รวมถึงการสอน Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย Scratch Programming ซึ่งเป็น Basic Program ที่สามารถต่อยอดขึ้นไปในระดับ Advance ได้ นอกจากนี้ยังฝึกให้เด็กๆ ทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ฃมีน้ำใจช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ อีกด้วย


พิกัด: สาขา Gateway Ekamai ชั้น 3

เวลาทำการ: ทุกวัน 10.00 - 21.00


ME-iZONE
กิจกรรม ERC Robotics (เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 3 -12 ปี) 


หลักสูตร ERC Lego Construction and Intellegence Creative โดยแบ่งคลาสเรียนตามอายุของน้องๆเน้นใช้ความรู้ในห้องเรียนมาสู่ชีวิตจริงผ่านการเรียนด้วย Lego และความรู้ทางวิศวกรรมเบื้องต้นซึ่งจะช่วยพัฒนาด้าน การสื่อสารเรื่อง สี รูป ความคิด ตรรกะ เกมส์ ดนตรี และการทำงานเป็นทีม


พิกัด: สาขา พระราม 3 / สาขา พัทยา 

เวลาทำการ: ทุกวัน 10.00 - 21.00

Snow