Loading

7 กิจกรรมเสริมทักษะแนวใหม่ เตรียมพร้อมลูกสู่อนาคต

27 June 2019

หากพูดถึงการเสริมทักษะให้เด็กๆในสมัยนี้ คงบอกได้ว่าต่างจากสมัยก่อนที่เน้นการเรียนกวดวิชา ทำแบบฝึกหัด ติวเข้มกันอย่างเคร่งเครียด เมื่อพ้นชีวิตในวัยเรียน ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันอย่างมากเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน การเสริมทักษะสมัยนี้จะเน้นให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้ทดลองจริง เรียนรู้ผ่านการเล่นสนุก ทำให้เด็กๆรักและชอบในสิ่งที่ทำ 


โดยสิ่งเหล่านี้จะถูกสอดแทรกเข้าไปในการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่กีฬา ที่มีกีฬาเฉพาะมากขึ้น เช่น กอล์ฟ เทนนิส ซึ่งการเรียนการสอนก็ยังมีการสอดแทรก Soft Skills ต่างๆ ทั้งการเข้าสังคม ความมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงพัฒนาการเฉพาะทาง


และหากจะพูดถึงภาษาสำหรับอนาคต ก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกว่า ภาษาที่ 3 ก็เป็นภาษาที่มีความสำคัญไม่น้อย ซึ่งการเรียนผ่านการเล่นสนุก ไม่เน้นท่องจำ จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี และสนุกสนานไปกับการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ


KIDDEEPASS จึงขอแนะนำกิจกรรมเสริมทักษะแนวใหม่ ที่จะช่วยให้เด็กๆนำไปใช้ได้จริงในอนาคต พร้อมคัดเลือกสถาบันที่สอดแทรกทักษะต่างๆ ให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพร้อมปรับตัวสู่อนาคต


FastTracKids

เรียนรู้แบบสนุกสนาน ผ่านการเล่นและทดลอง เพราะเด็กๆยุคนี้ต้องเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้แบบสนุกสนานผ่าน 12 บทเรียน เช่น เป้าหมายชีวิต อวกาศ วิทยาศาสตร์โลก  เน้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงานร่วมมือกัน และความมั่นใจ 


Robot’s Child

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยการฝึกสร้างหุ่นยนต์ น้องๆจะได้ฝึกถอดแบบหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์ เรียนรู้ผ่านการทำ


1 St Science

เพลิดเพลินกับการฝึกคิด ตั้งคำถาม และสังเกตุ เด็กๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เด็กๆจะได้สนุกสนานกับการทดลองและลงมือทำเอง เพราะการลงมือทำเองจะทำให้เด็กๆเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี ได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล การตั้งคำถามกระตุ้นความสงสัย สังเกตุ และทดลองจริงเพื่อหาคำตอบ


Learning East

ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาที่ 3 ก็ถือเป็นภาษาที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆในอนาคต การส่งเสริมภาษาจีนให้ลูกเป็นภาษาที่ 3 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยที่นี่จะสอนในรูปแบบของ Play Group ระหว่างการเข้ากลุ่มเด็กๆจะได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาจีนกลาง โดยคุณครูจะทำท่าทางประกอบพร้อมกับการสื่อสาร กิจกรรมในห้องเรียนนอกจากภาษาแล้ว ยังเน้นพัฒนาการทางอารมณ์และสมองไปพร้อมๆกันด้วย


เป่าเป๊า PLAY & LEARN

เรียนรู้ภาษาจีน ผ่านการเล่น กับคุณครูเจ้าของภาษา เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าถึงการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ปูพื้นฐานภาษาจีน เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กมีความมั่นใจในการสื่อสาร การเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา จะทำให้เด็กๆได้เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษา การออกเสียง และสำเนียง ตามแบบต้นฉบับอย่างเป็นธรรมชาติ


First Tee connex

พื้นที่ที่เด็กจะได้เล่น และเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย เด็กๆจะได้เรียนรู้การเคลื่อนที่พื้นฐาน สวิงกอล์ฟพื้นฐาน เน้นกิจกรรมสนุกๆ เด็กๆจะได้รักในการออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาต่อยอดในกีฬาอื่นๆได้อีกด้วย


THE ACE 

เริ่มฝึกเทนนิสตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนไปถึงพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสที่ถูกต้อง ซึ่งที่นี่ยังเน้นเสริมสร้างพัฒนาการที่จำเป็นในเด็กเล็ก ทั้งการเข้าสังคม ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ชนะ และให้อภัย รวมถึงพัฒนาการเฉพาะทาง เรื่องการใช้สายตา การขยับและใช้งานอวัยวะ แขน-ขา การใช้กล้ามเนื้อมือ และการฝึกสมาธิให้เด็กๆ


Snow