Loading

6 กิจกรรมใหม่ สำหรับสายอาร์ตและสร้างสรรค์

30 May 2019

เมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่  “ยุคดิจิทัล” อย่างรวดเร็ว 21st-Century Skill(ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอนาคต  เมื่อสิ่งที่มีอยู่ในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกพร้อมเติบโตสู่อนาคตได้ ด้วยการหากิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกมีบทบาทของผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และผู้สร้างนวัตกรรมที่หุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่ได้  KIDDEEPASS จึงขอแนะนำกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยปูพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ 21st-Century Skill(ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21)Boy-Pollakorn Studio

ก่อนจะแนะนำกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ขอแนะนำสตูดิโอถ่ายภาพครอบครัว โดยช่างภาพมากฝีมือ เพราะเวลาก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ การบันทึกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตเอาไว้ จึงเหมือนเป็นการต่อความทรงจำนั้นให้ยาวออกไป การถ่ายภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก็เป็นการใช้เวลาดีๆร่วมกัน มีภาพและความทรงจำเก็บเอาไว้ เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ครอบครัวก็คือสิ่งที่สำคัญเสมอเล่นรู้ Play and Learn

กิจกรรมปั้นดินเหนียว ที่นอกจากเด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ด้วยการบีบ กด จับ ทุบ ยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการคิด วางแผน เป็นกระบวนการลำดับขั้นตอน และรู้จักที่จะอดทนรอคอย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวช่วยปูพื้นฐานให้นำไปสู่ 21st-Century Skill(ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21)  ในอนาคตห้องศิลปะเด็กวงกลม

ศิลปะคือการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก ห้องศิลปะเด็กวงกลมแห่งนี้จึงนำการเล่นมาบูรณาการให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นทักษะทางศิลปะ สมาธิ กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ให้เด็กๆได้สนุกสนานไปกับการทำกิจกรรม เมื่อเด็กๆสนุกและรู้สึกชอบ ก็จะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการไปได้อย่างไม่รู้จบROUND NOTE Music

การเรียนดนตรี เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะการฟัง ฝึกการรู้สึกถึงมิติจังหวะ ฝึกสมอง ฝึกการแยกโสตประสาท บริหารจินตนาการ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์เข้ากับสัมผัสเสียงที่เริ่มก่อตัวขึ้นในห้องเรียน กล้าแสดงออก ฝึกสติ สมาธิ ความแน่วแน่ และความพยายาม เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ฝึกการสร้างมิตรภาพและการเข้าสังคม ซึ่ง Communication Skill ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาครอบคลุม ให้กลายเป็นสังคมก้มหน้าได้มากขึ้นFasTracKids

โปรแกรมที่ผสมผสานความสนุกสนาน เข้ากับการเรียนรู้ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21 เด็กๆจะได้พบกับสิ่งท้าทาย และอุปสรรคไม่รู้จักเบื่อ เพื่อฝึกทักษะทั้ง 5 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ฝีกใช้จินตนาการจัดการปัญหา การคิดวิเคราะห์ รวบรวมความคิดและไอเดีย การสื่อสาร จัดลำดับความคิดให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย การประงานร่วมมือกัน สร้างกลุ่มย่อยเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และความมั่นใจ ให้ความเชื่อมันกับเด็กๆไม่ว่าผลลัพธ์จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ผ่าน 12 บทเรียนต่างๆ เช่น อวกาศ วิทยาศาสตร์โลก เป้าหมายชีวิต วรรณกรรม และอื่นๆอีกมากมายCode Genius

ติดทักษะอาวุธแห่งอนาคต สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ผ่านการ Code ด้วยกิจกรรมสนุกสนาน ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ได้แก่ THINK-ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  SOLVE-รู้จักแก้ไขปัญหา INNOVATE-สร้างสรรค์เทคโนโลยี ผ่านการดูแลโดยครูที่จบจาก Stanford และ Harvard พร้อมทีม Programmer ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : medium.com


Snow