Loading

5 เรื่องต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

02 May 2019

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆกำลังจะเข้าวัยเรียน หลายๆครอบครัวอาจเป็นกังวลว่าลูกจะเป็นอย่างไร เมื่อถึงวันที่เข้าเรียนจริงจะปรับตัวได้หรือไม่ ซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ด้วยการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมตัวให้น้องๆในทุกๆด้านก่อนเข้าเรียนจริงได้ เวลาเข้าเรียนจริงน้องๆจะได้ปรับตัวได้ คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สบายใจ ไร้กังวล โดยมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริมทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าเรียนได้คุณพ่อคุณแม่จะต้องส่งเสริมให้น้องๆได้ออกกำลัง เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะในโรงเรียนอนุบาลต้องยอมรับว่าเป็นสถานที่แพร่เชื้อโรคต่างๆ จึงต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง จะได้มีภูมิต้านทานพาไปว่ายน้ำเพื่อให้เด็กๆได้ขยับร่างกายในทุกๆส่วน ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทาน โดยสระว่ายน้ำของ BUB in da Pool เป็นสระว่ายน้ำในร่มระบบเกลือบำบัด ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้ไม่ระคายเคืองผิวและปลอดภัยแน่นอนการว่ายน้ำนอกจากจะช่วยให้เด็กๆแข็งแรงแล้ว ยังสามารถสร้าง Growth Hormone ให้เจริญเติบโตสมวัยอีกด้วย โดย Bangkok Dolphins เป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กอายุ เดือน ถึง ปี แห่งแรกในประเทศไทย มีการควบคุมอุณภูมิให้อุ่นสบายที่ 32 องศา จึงเหมาะสำหรับเด็กๆมากถ้าเด็กๆ ปรับตัวได้ดี เข้ากับเพื่อนได้เร็วก็จะหมดปัญหางอแงเวลาพ่อแม่ไปส่งหน้าโรงเรียนในเร็ววัน ควรหากิจกรรมที่น้องๆจะได้ฝึกการเข้าสังคมฝึกพื้นฐานการเข้าสังคม พัฒนาด้านอารมณ์และการรับรู้ ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กโดยเฉพาะการฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเป็นพื้นฐานสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวของลูกเมื่อเขาค่อยๆ โตขึ้น และอยู่ในสังคม


ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ โดยหลักสูตรของที่นี่จะสอดแทรก กฎ กติกา และการแบ่งปัน เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนๆ เน้นกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กๆเกิดความเข้าใจและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อลูกต้องออกไปยังสังคมภายนอก ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะลูกจำเป็นต้องสื่อสารกับเพื่อน กับคุณครู เพื่อบอกความต้องการของตัวเองให้ได้กิจกรรม Playgroup เตรียมตัวให้ลูกก่อนเข้าวัยเรียน เด็กๆจะได้มั่นใจในวันที่จะต้องเข้าเรียนจริง เพราะที่นี่เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูด้วย เป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับทุกๆคนเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม โดยเน้นให้เด็กแสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดได้อย่างชัดเจน เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำงานศิลปะ การทำอาหาร การร้องเพลง และการเต้น เวลาที่ลูกอยู่โรงเรียน ลูกจะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการทันทีทันใดเหมือนกับตอนที่อยู่บ้าน จึงจำเป็นต้องฝึกให้ลูกรู้จักอดทนรอฝึกศิลปะด้วยหลักสูตรสร้างสรรค์ โดยเด็กๆจะได้ทำศิลปะไปทีละขั้นตอน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเด็กๆจะต้องใช้ความอดทนรอในแต่ละขั้นตอน ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้ในทันทีฝึกทำอาหารตามขั้นตอน เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เด็กๆจะได้ฝึกใช้ความอดทนในแต่ละขั้นตอน เช่น หากจะใส่วัตถุดิบลงไป ก็จะต้อง ช่าง ตวง วัด ก่อน จึงจะสามารถทำในขั้นตอนต่อไปได้ แต่รับรองว่าเด็กๆจะได้สนุกสนานในทุกๆขั้นตอน แถมยังได้ฝึกภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาตร์ไปในตัวอีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : นิตยสารรักลูก

Snow