Loading

ความสุขพัฒนาสมองได้อย่างไร?

08 October 2019

ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงดูลูกแตกต่างจากอดีต ทั้งแนวคิดและวิธีปฎิบัติ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ต้องการให้ลูกๆสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขในสังคมได้ ความสุขของเด็กๆนั้นสร้างไม่ยาก ความสุขได้มาจากการที่ปล่อยให้ลูกๆได้เล่น เล่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี สมองจะพัฒนามากถึง 80% ซึ่งช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญ การจะอยู่รอดอย่างมีความสุขนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังและสร้างทักษะ Executive Function (EF) ให้กับลูกๆ และการที่จะมี EF ที่ดีได้นั้นเด็กๆจะต้องมี Self-esteem ที่ดีก่อน


หลักการสร้าง Self-esteem หรือ การภูมิใจในตัวเอง ให้ลูกๆให้เติบโตอย่างมีความสุขและอยู่สามารถรอดในสังคมได้ในอนาคต คุณหมอมะเมี่ยว กุมารแพทย์จากคลินิก Bambini Baby Wellness ได้สรุปไว้เป็นหลักการที่จำง่ายๆ คือ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย 

Relation การที่จะสร้างความภูมิใจในตัวเองให้เด็กๆได้นั้น ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักจากคุณพ่อคุณแม่นั้นสำคัญที่สุด ทั้งการกอด หอม และการบอกรัก ล้วนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกๆทั้งด้านอารมณ์ สมองและต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆ

Rule การสร้างกฎกติกาภายในบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการฝึกเรื่องระเบียบวินัย การเคารพและรักษากฎ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างกฎบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การกำหนดพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดี ว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ จะต้องชัดเจนและต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน 

Resilient เด็กทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก หรือเรียนรู้ช้า นิสัยก็แตกต่างกัน เพราะเป็นธรรมชาติของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติและนิสัยของลูกๆ และไม่ควรเปรียบเทียบกัน


หลักการต่อไป คือ 4D 

คิดดี  คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามมองพฤติกรรมที่ดีของลูกๆ และสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการสื่อสาร พูดดี คือ การพูดเชิงบวกกับลูก ชมลูกๆในพฤติกรรมที่ดีของเขา โดยใช้หลัก i-message คือ การแชร์ความรู้สึกแง่บวกของเรากับพฤติกรรมบวกของลูก เช่น แม่รู้สึกดีใจที่ลูกช่วยแม่ล้างจาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆรับรู้ว่าถ้าหากทำแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไง 

ฟังดี การเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นก็จำเป็นต้อการเลี้ยงลูก หากลูกๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ก็ควรตั้งใจและฟังให้ครบ และนำเรื่องที่ลูกเล่า มาพูดคุยถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของลูก จะช่วยให้เด็กๆสามารถจัดการกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้น

ทำดี ลูกเป็นดั่งกระจกสะท้อนพ่อแม่ เพราะ พฤติกรรมต่างๆของลูก มาจากการเลี้ยงดูและสั่งสอน เด็กๆในวัยนี้จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบ พ่อแม่จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก 


หลักการเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มลงมือทำ เด็กๆสามารถเรียนรู้ พัฒนาและมีความสุขได้ เริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความรัก เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เลี้ยงลูกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 


KIDDEEPASS ขอแนะนำ Bambini Baby Wellness Center ชลบุรี เป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับเด็กโดยคุณหมอมะเหมี่ยว กุมารแพทย์เฉพาะทางและนักจิตวิทยาเด็ก ที่นี่มีบริการหลากหลายทั้งคลินิกเด็ก คลินิกนมแม่และอยู่ไฟหลังคลอด ศูนย์พัฒนาการเด็ก คาเฟ่ สตูดิโอถ่ายภาพเด็กและร้านขายสินค้าแม่และเด็ก 


คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากลองให้ลูกๆมาตรวจพัฒนาการและตรวจไอคิว Develop Screening Test สำหร้บเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี ที่นี่ก็มีทีมคุณครูเพื่อฝึกพัฒนาการเด็กตามปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งการตรวจพัฒนาการควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขเร็วขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการได้รับการพัฒนาดีมากขึ้น


คาเฟ่เด็ก พื้นที่เด็กเล่นที่เหมาะสม เล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพได้จริงๆ โดยของเล่นทุกชิ้นจะ แบ่งตามแต่ละช่วงวัย ของเด็กๆ โดยเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และการปฏิสัมพันธ์ ของเล่นที่ใช้ในโซนนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก plantoys ของเล่นมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับน้องๆ และทุกคนในครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบชั้นดี ผักออแกนิค ไข่ไก่ออแกนิก ถูกต้องตามหลักโภชนาการ


Snow