Loading

ค่ายครอบครัวโอลิมปิก พิชิตความสำเร็จ
ค่ายครอบครัวโอลิมปิก พิชิตความสำเร็จ

เงื่อนไข

    **1 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กอายุ 4-8 ปี 1 คนเท่านั้น) รวมที่พัก 1 คืนที่ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท .......

คลับอะคาเดเมีย ด้วยความร่วมมือกับ สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว Olympic Family Camp เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้ “ค่านิยมโอลิมปิก 5 ประการ” เพื่อพิชิตความสำเร็จไปพร้อมกัน จุดมุ่งหมายของค่าย 1. สมาชิกครอบครัวมีความเข้าใจการดำรงชีวิตในครอบครัว เข้าใจการทำงานได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัว 2. สมาชิกครอบครัวเกิดความเข้าใจค่านิยมโอลิมปิก 5 ประการซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 3. สถาบันครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคงสำหรับการบ่มเพาะเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมภายในค่าย 1. เรียนรู้ “ค่านิยมโอลิมปิก 5 ประการ”สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต (ความใฝ่พยายาม, การเล่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ, ความเคารพตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม, ดุลยภาพแห่งชีวิต) 2. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัวด้วยหลักการ “ขยับกาย ขยายการเรียนรู้ สู่การค้นพบ” 3. Olympic Games จำลองเกมส์กีฬานานาชาติ 4. Chat with the Olympian “ร้อยตรีชนาธิป ซ้อนขำ” นักกีฬาโอลิมปิกเทควันโด เหรียญทองแดง Olympic Games 2012, เหรียญทอง World Championships 2013, เหรียญทอง Asian Games 2014 และเหรียญทอง SEA Games 2015

เวลาทำการ

เวลาติดต่อ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-17.30 น. เวลาจัดกิจกรรมค่าย วันที่ 6-7 เมษายน 2562 (วันเสาร์ เวลา 9.00 น.-วันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.)

เบอร์โทรติดต่อ

0828500085

ที่อยู่

สถานที่ จัดค่าย ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 99 หมู่4 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง, สมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม, ประเทศไทย, 75000

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 14380
ราคาปกติ
14900

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 14380

ราคาปกติ 14900

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow