Loading

Art Player
Art Player

เงื่อนไข

    ***เริ่มเรียน 10.00-12.00 น. ***เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง เริ่มเรียน 15.00-17.00 น. *เรียนครั้งละ 2 .......

กิจกรรมที่สอนเน้นเสริมสร้างการพัฒนาสมองส่วนหน้า EF ซึ่งควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ ลงมือทำด้วยตนเอง สอนด้วยหัวใจ พัฒนาทักษะชีวิตทุกด้าน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดกิจกรรมตามหัวข้อแต่ละเดือน ไม่ซ้ำและมีความหลากหลาย เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมการเล่นที่ช่วยสร้างจินตนาการ เพราะการเล่นคือความสนุกและทำให้เกิดความสุขในชีวิต แทรกกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อฝึกวินัยของความรับผิดชอบในอนาคต

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00-18.00 หยุดวันจันทร์

เบอร์โทรติดต่อ

085-495-6996

ที่อยู่

52/068 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 899
ราคาปกติ
1000

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 899

ราคาปกติ 1000

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow