Loading

ฟันนี่ บักส์
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม บางนา

เงื่อนไข

    สามารถยกเลิกการจองได้ก่อนกิจกรรมเริ่ม 24 ชั่วโมง เพื่อรับเครดิตคืน พันนี่ บักส์ * 60 นาที/คลาส

ที่เดอะลิตเติ้ลยิม เราเริ่มต้นสอนเด็กตั้งแต่ทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และค่อยๆ พัฒนาขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งเสมือนเป็นการวางรากฐานความสำเร็จของชีวิตให้แก่เด็กแต่ละคน เพราะเราตระหนักดีว่าเด็กพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้โดยการฝึกฝน และการฝึกฝนจะนำไปสู่ผลสำเร็จของพัฒนาการแต่ละขั้นโปรแกรมสำหรับเด็กวัยนี้เน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ให้เด็กรู้สึกมั่นใจและกล้าค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตนเอง เรียนรู้ถึงความสำเร็จและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลว

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

02-399-1415

ที่อยู่

เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา อาคารสำนักงานชั้น 21 589/118, ถนน บางนา-ตราด, แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

หากทำการยกเลิกการจองก่อนกิจกรรมเริ่ม 24 ชม. ระบบจะคืนในรูปแบบเครดิตให้เต็มจำนวน โดยสามารถใช้ได้ผ่าน application KIDDEEPASS เท่านั้น

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 995
ราคาปกติ
1100

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 995

ราคาปกติ 1100

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow