Loading

Toddler Inspiration
FasTracKids -The Walk kaset-nawamin

เงื่อนไข

    -สอนด้วยภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย -45 นาที ต่อ คลาสเรียน -คุณแม่ต้องเข้าไปร่วมคลาสด้วย -กรุณา สวมใส่ถุง .......

คุณคิดว่ากิจกรรมหนึ่งๆสามารถดึงความสนใจให้เจ้าตัวน้อยได้กี่นาที ? หลักสูตร Toddlers Inspiration คือ หลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อยอายุระหว่าง 1 ขวบครึ่งถึง -3 ขวบครึ่ง โปรแกรมนี้จะประสมประสานกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม เพื่อพัฒนาจินตนาการ ทักษะภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์ และประสาทสัมผัสแห่งการเรียนรู้ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเปรียบเสมือนรากแก้วของการเรียนรู้อีกด้วย ทั้งยังช่วยส่งเสริมเวลาคุณภาพระหว่างเจ้าตัวน้อยและผู้ปกครองด้วยค่ะ

เวลาทำการ

เปิด วันพุธ-วันอาทิตย์ 9.30-18.00

เบอร์โทรติดต่อ

094-415-4165

ที่อยู่

The Walk (เกษตร-นวมินทร์) ชั้น2 Education zone กรุงเทพมหานคร 10230

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

หากทำการยกเลิกการจองก่อนกิจกรรมเริ่ม 48 ชม. ระบบจะคืนในรูปแบบเครดิตให้เต็มจำนวน โดยสามารถใช้ได้ผ่าน application KIDDEEPASS เท่านั้น

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 950
ราคาปกติ
1000

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 950

ราคาปกติ 1000

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow