Loading

Chinese Playgroup (6 -8 years)
สถาบันสอนภาษาจีน เป่าเป๊า

เงื่อนไข

    **คลาสนี้ สามารถยกเลิก ก่อน 24 ชั่วโมง - เรียนเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 6 คน - ไม่อนุญาติให้เด็กที่ป่วยเ .......

กิจกรรมน้องๆในวัยนี้จะเน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบสนุกสนานกับภาษาจีน เน้นให้น้องชอบและสนุกที่จะได้เรียนรู้ และสามารถโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ ❤️มาสนุกกับภาษาจีนกัน

เวลาทำการ

ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

087-708-6666

ที่อยู่

ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกา บางนา 39 กม 8 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

หากทำการยกเลิกการจองก่อนกิจกรรมเริ่ม 24 ชม. ระบบจะคืนในรูปแบบเครดิตให้เต็มจำนวน โดยสามารถใช้ได้ผ่าน application KIDDEEPASS เท่านั้น

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 839
ราคาปกติ
1000

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 839

ราคาปกติ 1000

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow