Loading

คอร์สศิลปะระดับประถมศึกษา
บ้านศิลปะ_little_school

เงื่อนไข

    *บัตรเข้าเรียน 1 ครั้ง *คลาสเรียน 2 ชั่วโมง *กรุณาตรวจสอบ และจองคลาสเรียนล่วงหน้า อย่างน้อย 2 ว .......

“เราเชื่อว่า.. กระบวนการเรียนรู้ สำคัญกว่า ผลงาน” บ้านศิลปะ_little_school ให้มากกว่า..การสอนวิชาศิลปะ ที่นี่..ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีความสุข บ้านศิลปะ_little_school คือ "พื้นที่แห่งการเรียนรู้" เปิดสอนศิลปะทุกแขนง เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เน้นการลงมือทำเป็นสำคัญ คำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยครูศิลปะมืออาชีพ ด้านศิลปศึกษาโดยตรงจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ “เราสอนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยหัวใจ” จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถปูพื้นฐานทักษะด้านศิลปะที่ถูกต้อง ฝึกสมาธิ ทักษะการใช้ความคิด ต่อยอดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานศิลปะ และการใช้ชีวิต ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานตามขั้นพัฒนาการ เพราะศิลปะมีประโยชน์ และทำให้มีความสุข !! คอร์สศิลปะระดับประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 6-12 ปี รายละเอียดกิจกรรม -คอร์สเรียนศิลปะแบบกลุ่ม ออกแบบโดยมุ่งเน้นฝึกความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบ creative art เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ และการใช้ชีวิต -ครูผู้สอนจะออกแบบการสอน ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดจินตนาการ แสดงความคิดเห็นต่างๆร่วมกัน ตามโจทย์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ให้ในแต่ละสัปดาห์ โดยไม่ซ้ำกัน -เด็กจะได้ฝึกทักษะศิลปะในรูปแบบ Mix media เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในแต่ละครั้ง เช่น สีน้ำ, สีไม้, สีชอล์ค, ดิน, สีจากธรรมชาติ, งานประดิษฐ์, ภาพปะติด ฯลฯ -การเรียนการสอนอ้างอิงตามขั้นพัฒนาการศิลปะช่วงวัยประถมศึกษา -เด็กจะได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัว มี Self control ที่ดี และสร้างความภาคภูมิในใจตนเอง (Self esteem) -การเรียนการสอนในคอร์สนี้ เด็กจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะที่หลายหลาย เปิดโลกทัศน์ เพื่อค้นหาความชอบ ความสนใจ ความถนัดของตนเองทางด้านศิลปะต่อไป -จำกัดจำนวนเด็กไม่เกิน 5 คน/คลาส เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนศิลปะ 1.ศิลปะช่วยฝึกสมาธิ จดจ่อกับการเรียน และการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีมากขึ้น 2.ศิลปะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักช่างสังเกต และพัฒนาการจดจำได้ดี 3.ศิลปะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ควบคุมน้ำหนักมือ และทิศทางการเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้น 4.ศิลปะช่วยทำให้เด็กใจเย็น รู้จักอดทนรอคอย มีความละเอียดรอบคอบ 5.ศิลปะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด รู้สึกมีอิสระ ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 6.ศิลปะช่วยฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน รู้จักการวางแผน ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจได้ดีขึ้น 7.ศิลปะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม ทำให้เด็กมีความมั่นใจ และทำให้เกิดความภาคภูมิในใจตนเอง (Self esteem) 8.เด็กได้ฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ 9.ศิลปะช่วยให้เรียนรู้จักการควบคุมความคิด อารมณ์ การกระทำของตนเอง ลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดทักษะสมอง EF ที่ดีในอนาคต 10.ศิลปะช่วยสร้างสมดุลการเรียนรู้ของสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวา ทำให้มีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

เวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ 9.00-18.00

เบอร์โทรติดต่อ

092-5535050

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 98/3 ม.5 ซ.ทิพวัล61 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

฿ 480
ราคาปกติ
600

Or
Pay less 35% with คิดดีพาสเครดิต

4.0 Credits

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

480 THB

ราคาปกติ 600

Pay less 35%

4.0 Credits
Snow