Loading

Voice
G Clef Music Studio Pattaya

เงื่อนไข

    **เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง **Voucher สำหรับใช้บริการ 1 ครั้ง ***กรุณาจองล่วงห .......

เป็นการฝึกร้องเพลงเบื้องต้น ในการเรียนหนึ่งครั้งจะสอนให้เด็กๆ รู้จักเสียงของตัวโน้ต ร้องโน้ตให้ถูกเสียงในเพลง และการวอร์มเสียง ผู้เรียนจะสามารถร้องเพลงได้อย่างน้อยหนึ่งเพลง

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. ปิดทุกจันทร์

เบอร์โทรติดต่อ

062-4797667

ที่อยู่

53/48 หมู่ที่4 ถ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 805
ราคาปกติ
1150

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 805

ราคาปกติ 1150

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow