Loading

Solfege hand signs
G Clef Music Studio Pattaya

เงื่อนไข

    **เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง **Voucher สำหรับใช้บริการ 1 ครั้ง ***กรุณาจองล่วงห .......

เป็นการเรียนรู้โน๊ตดนตรีตามหลักของนักการศึกษาดนตรี (โคดาย) โดยมีการใช้สีและท่าทางในการช่วยจำเสียงของดนตรี ในการเรียนหนึ่งครั้งผู้เรียนจะได้รู้จักโน้ตดนตรี ระดับเสียงของตัวโน้ต การอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้น

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. ปิดทุกจันทร์

เบอร์โทรติดต่อ

062-4797667

ที่อยู่

53/48 หมู่ที่4 ถ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เงื่อนไขการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้หลังจากทำการจองไปแล้ว

No reviews yet

เริ่มต้น ฿ 999
ราคาปกติ
1150

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้

เริ่มต้น ฿ 999

ราคาปกติ 1150

จองตอนนี้

ยังไม่มีการชำระเงินในขั้นตอนนี้
Snow