Loading

FOOD & COOKING

  พบทั้งหมด  6

เรียนทำอาหารสำหรับเด็ก

การฝึกลูกน้อยให้เข้าครัวตั้งแต่ยังเล็กเป็นการบ่มเพาะนิสัยด้านพฤติกรรมการบริโภคและช่วยทำให้เด็กๆ มีสมาธิโฟกัสกับการทำกิจกรรมหนึ่งๆ ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้ว การหาที่เรียนทำอาหารสำหรับเด็กให้ลูกตั้งแต่วัยเยาว์นั้นยังจะเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเอง มีความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจจากอาหารที่ตัวเองได้เป็นคนลงมือทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้าน EF (Executive Functions) และทักษะในการใช้ชีวิตของลูกๆ ต่อไปในอนาคต
Snow